ZNATE LI DA SU PRAŠINA I NEČISTOĆA NAJČEŠĆI UZROČNICI KVARA RAČUNALA?


ZNATE LI DA SU PRAŠINA I NEČISTOĆA NAJČEŠĆI UZROČNICI KVARA RAČUNALA?

I VAŠE SE RAČUNALO PREGRIJAVA ?
ZNATE LI DA SU PRAŠINA I NEČISTOĆA NAJČEŠĆI UZROČNICI KVARA RAČUNALA?

Saznajte više: Spriječite pregrijavanje računala

 

 

Nedovoljno hlađenje računala neminovno dovodi do nekontroliranog pregrijavanja unutarnjih računalnih komponenti, što rezultira smanjenim radnim vijekom ili kvarom računala. Problemi sa pregrijavanjem računala uglavnom nastaju radi neispravnog ventilatora ili začepljenog sistema hlađenja čemu je uzrok nakupljena prašina.

Posljedice se odražavaju kroz smetnje u radu, a u nekim slučajevima komponente koje su se konstantno pregrijavale mogu biti uništene.

Kako bi spriječili neželjene posljedice i skupe popravke, svoje računalo odnesite u obližnji servis. Ukoliko na vrijeme reagirate, preventivnim čišćenjem unutrašnjosti računala možete izbjeći daljnje kvarove i produljiti životni vijek računala.

Zašto je važno održavati čistoću računala?
Kako provjeriti temperaturu računala ?
Na kojoj radnoj temperaturi je Vaše računalo sigurno ?

Odgovore na ova pitanja pronađite u newsletteru: Spriječite pregrijavanje računala

 

Write a Comment