Izjava o zaštiti privatnosti

Politika o zaštiti privatnosti

Društvo M.G. ELECTRONIC društvo s ograničenom odgovornošću za servis i prodaju uredske elektronike i poboljšanje poslovnih rješenja, sa sjedištem u Puli, na adresi Barbalićeva 3, OIB: 85367719813, izradilo je Politiku o zaštiti privatnosti korisnika usluga i kupaca. Politika o zaštiti privatnosti je dokument zasnovan na temeljnim načelima u obradi osobnih podataka, kojim se regulira koji podaci korisnika i kupaca se prikupljaju, na koji način se isti obrađuju, te u koje svrhe se upotrebljavaju. M.G. Electronic d.o.o. neprestano vodi brigu o prikupljanju samo nužnih osobnih podataka koji su potrebni za ostvarenje svrhe za koju se isti obrađuju.

Koje kategorije podataka prikupljamo?

M.G. Electronic d.o.o. u svrhu uspostavljanja i održavanja poslovnog kontakta i suradnje, te u svrhu ispunjenja obveza prema korisnicima i kupcima prikuplja prvenstveno podatke pravnih osoba korisnika i kupaca, pa tako i osobne podatke djelatnika poduzeća s kojima surađuje, te osobne podatke krajnjih korisnika i kupaca fizičkih osoba.

U navedene svrhe obrađujemo sljedeće podatke pravnih osoba: Tvrtka i adresa poslovanja, ime i prezime djelatnika, službena e-mail adresa tvrtke, e-mail adresa djelatnika, službeni kontakt broj tvrtke, te kontakt broj djelatnika.

U navedene svrhe obrađujemo sljedeće osobne podatke krajnjih korisnika i kupaca fizičkih osoba: Ime i prezime, e-mail adresa, kontakt broj, te iznimno adresa stanovanja.

M.G. Electronic d.o.o. prikuplja podatke i o potencijalnim korisnicima i kupcima svojih proizvoda i usluga. Prikupljaju se osnovni podaci ali i interesi potencijalnih korisnika i kupaca koji se obraćaju M.G. Electronic d.o.o. sa željom da ih se informira i/ili im se ponudi određeni proizvod ili usluga.

Način prikupljanja podataka

U svrhu valjane komunikacije s korisnicima usluga i kupcima, te u svrhu pružanja što kvalitetnije usluge, M.G. Electronic d.o.o. prikuplja osobne podatke na sljedeće načine:

  • Osobni podaci koji potencijalni korisnici i/ili kupci dobrovoljno ostave putem kontakt formi na našim web stranicama i/ili društvenim mrežama.
  • Izravno od korisnika i/ili kupaca prikupljaju se osobni podaci koji su dostavljeni pismeno ili usmeno u komunikaciji s istima.
  • Za potrebe otvaranja servisnih radnih naloga prikupljaju se osnovni podaci koji su bitni za pružanje odgovarajućih usluga, a sve u svrhu realizacije obveza prema korisnicima.

Zabilješke osobnih podataka zapisane rukopisom djelatnika, a zabilježene u usmenoj komunikaciji s korisnicima i/ili kupcima, uništavaju se po isteku poslovne godine.

Svrha prikupljanja i obrade podataka

M.G. Electronic d.o.o. osobne podatke klijenata i/ili kupaca obrađuje savjesno, te se svi podaci strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su nužni za obavljanje posla. Prikupljeni podaci obrađuju se u svrhu:

  • Uspostavljanja i održavanja poslovnog kontakta i suradnje
  • Dostavljanja traženih informacija i informativnih ponuda za proizvode i/ili usluge
  • Upravljanja narudžbama kupaca, te ispunjavanja obveza prema kupoprodajnom ugovoru
  • Ispunjavanja ugovornih obveza prema ugovornim korisnicima

 

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni

(a) Osobni podaci krajnjih korisnika i kupaca fizičkih osoba obrađuju se isključivo u svrhu dostavljanja traženih informacija i informativnih ponuda za proizvode i/ili usluge, te u svrhu ispunjenja obveza prema kupoprodajnom ugovoru, a isti se obrađuju do ispunjenja obveza, te se prestankom svrhe u koju su prikupljeni brišu. Podaci se ne pohranjuju, te se ne koriste u svrhe izravnog marketinga.

(b) Osobni podaci djelatnika pravnih osoba korisnika i kupaca pohranjuju se u svrhu održavanja poslovne povezanosti i uvida u povijest suradnje i komunikacije za cijelo vrijeme trajanja poslovne suradnje. M.G. Electronic d.o.o. takve podatke pohranjuje i koristi isključivo za potrebe vlastite evidencije i u svrhu zaštite legitimnih interesa korisnika i kupaca, te se isti ne koriste u svrhu izravnog marketinga.

Osobni podaci čuvaju se u sljedećim vremenskim razdobljima:

  • Podaci o potencijalnim i postojećim korisnicima i/ili kupcima za cijelo vrijeme trajanja poslovne suradnje, ili 3 godine nakon posljednje transakcije ili poslovne komunikacije.

————————–

M.G. Electronic d.o.o. može koristiti kontakt podatke i osobno se obratiti korisnicima i/ili kupcima čije osobne podatke već posjeduje, ukoliko smatra da postoji legitimni interes za takve radnje, osim ako se korisnik i/ili kupac usprotivi takvoj radnji. Osobni podaci korisnika i/ili kupaca u tom slučaju obrađuju se u svrhu dostavljanja personaliziranih i informativnih obavijesti, za koje M.G. Electronic d.o.o. smatra da donose korist korisniku i/ili kupcu.

Servisni radni nalozi i zakonski rok arhiviranja

Prema Zakonu o računovodstvu, podaci o svoj dokumentaciji temeljem koje je izvršeno knjiženje u financijsko knjigovodstvo moraju se čuvati 11 godina. M.G. Electronic d.o.o. obvezuje se 11 godina nakon zatvaranja radnog naloga isti trajno uništiti, ukoliko sadrži podatke o fizičkoj osobi

Pristup osobnim podacima prilikom servisnih intervencija

Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju, te se primjenjuju odgovarajuće tehničke i organizacijske zaštitne mjere kako bi zaštitili osobne podatke od nezakonitog i neovlaštenog pristupa, odavanja ili uporabe. Podaci su dostupni samo djelatnicima, a koriste se isključivo podaci nužni za obavljanje posla. Svi mediji na kojima potencijalno mogu ostati osobni podaci korisnika se prije odlaganja na otpad fizički onesposobljavaju i uništavaju.

Svi djelatnici M.G. Electronic d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Obavijest o korištenju kolačića

Kolačići (cookies) su datoteke koje Vaš preglednik sprema na Vaše računalo ili mobilni uređaj prilikom posjeta našoj internetskoj stranici (www.mg-electronic.hr). Prvim dolaskom na našu stranicu obavijestit ćemo Vas o korištenju kolačića, te ćete imati mogućnost prihvatiti ih ili onemogućiti. Ako prihvatite kolačiće pristajete na korištenje kolačića, a ako ih onemogućite i dalje ćete moći pregledavati naše stranice ali nećete moći koristiti neke funkcionalnosti. Vaša odluka o prihvaćanju ili blokiranju kolačića bit će pohranjena na 30 dana te Vas u tom periodu nećemo više upozoravati o korištenju kolačića, a istekom spomenutog perioda poruka će biti ponovno vidljiva.

Koristimo tehničke i funkcionalne kolačiće koji su nužni za funkcioniranje internetske stranice, te omogućuju pružanje boljeg i jednostavnijeg korisničkog iskustva uz poboljšane funkcionalnosti. Tehnički kolačići uvijek su aktivni i nužni su za funkcioniranje internetske stranice i kao takve ih ne možemo isključiti, te nismo obavezni za njihovo korištenje zatražiti Vašu privolu. Funkcionalni kolačići pružaju poboljšane funkcionalnosti i personalizaciju korištenja stranice i njih možete onemogućiti. Naša web stranica koristi Google Analytics za prikupljanje i analizu informacija o broju posjetitelja i njihovom ponašanju na web stranici. Ova vrsta analitike pomaže nam razumjeti ponašanje posjetitelja i poboljšati našu web stranicu. Ako ne želite da Google Analytics sprema kolačiće i koristi Vaše podatke možete ga blokirati instalacijom proširenja za Vaš web preglednik (Preuzimanje u nastavku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout )

Prilagodbom postavki Vašeg preglednika dodatno možete brisati postavljene kolačiće, blokirati neke ili sve kolačiće, a postoje i razna proširenja koja možete dodati u Vaš preglednik kako biste upravljali kolačićima ili ih blokirali. Detaljnije informacije o kolačićima i mogućim postavkama možete pronaći na stranici www.allaboutcookies.org

Prava korisnika i kupaca

Politika o zaštiti privatnosti ujedno upoznaje korisnike usluga i kupce s njihovim pravima u prikupljanju i daljnjoj obradi osobnih podataka. Korisnici i kupci mogu se u svakom trenutku obratiti Društvu sa zahtjevom za izmjenu, dopunu ili ažuriranje podataka koji se na njih odnose, kao i sa zahtjevom za očitovanje o tome u koje svrhe žele ili ne žele da se njihovi podaci obrađuju.

Molimo da nas u svrhu ostvarenja Vaših prava pismeno kontaktirate na info@mg-electronic.hr ili na sljedeću adresu:

M.G. Electronic d.o.o.
Barbalićeva 3
52100 Pula
Društvo je obavezno na temelju podnesenog pisanog zahtjeva korisnika i/ili kupca na gore naznačenu email adresu istima omogućiti pristup osobnim podacima, ispravak netočnih osobnih podataka, brisanje ili ograničenje obrade istih.

Izmjene i dopune Izjave o zaštiti privatnosti

M.G. Electronic d.o.o. zadržava pravo izmjene ove Izjave o zaštiti privatnosti u svako doba. U slučaju njezine izmjene, ažurirat ćemo dan stupanja na snagu i takve će izmjene stupiti na snagu nakon objavljivanja.

 

U Puli, listopad 2021. godine

M.G. Electronic d.o.o.