Prijava kvara

PRIJAVITE KVAR NA UREĐAJU

Zatražite redovan servis, popravak ili dijagnostiku kvara.
Kontaktirajte nas informacijama o modelu uređaja i opisu kvara.
Ostatak ćemo dogovoriti.